Köp eller hyr din hjärtstartare här

Hjärtstartare av högsta kvalitet

Hjärtsäker Zon

Hjärtsäker zon innebär att det inom ett visst område finns beredskap inför ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Vill ni bli en hjärtsäker zon? Kontakta oss så hjälper vi er.

Detta krävs för att er arbetsplats ska bli en hjärtsäker zon:

Hjärtstartare

- Finns tillgänglig för alla inom zonen. Det kan krävas mer än en hjärtstartare beroende på hur stort området är och hur fort hjärtstartaren kan nås. Kan defibrillering (strömstöt) utföras inom 5 minuter är hjärtstartaren inom tillräcklig räckhåll.

- Märks med en hjärtstartare skylt. En speciellt framtagen skylt för att markera var hjärtstartaren befinner sig. Framtagen av Svenska HLR rådet.

- Helst är registrerad på hjartstartarrregistret.se för att bli synlig på kartor som till exempel Eniro. Detta är dock inget krav.

- Att det finns information på området var hjärtstartaren finns. Detta kan ske genom att använda flera skyltar, till exempel med pil för att visa vägen till hjärtstartaren.

Utbildning

- Personal inom zonen skall vara utbildade i hjärt-lungräddning och hjärtstartare. Årlig repetitionsutbildning skall utföras.

Rutiner

- Ska finnas för handhavandet av hjärtstartaren. Detta innefattar hur den används vid ett hjärtstopp, hur service ska gå till.